Onze inzet om grensoverschrijdend gedrag uit te bannen

  • 22 februari 2018

Bij Plan International – waar Plan Nederland onderdeel van uitmaakt – staat de bescherming van kinderen en jongeren boven alles. Het is daarom niet te bevatten en schokkend dat er personen in de organisatie zijn die dit principe schenden. Helaas is geen enkele hulporganisatie – ook Plan International niet –  immuun voor grensoverschrijdend gedrag.

Naar aanleiding van berichten in de media over wangedrag door hulpverleners heeft Plan International nader onderzocht met hoeveel zaken van (seksueel) wangedrag wij het afgelopen jaar te maken hebben gehad. Plan International is werkzaam in 75 landen, heeft 10.000 medewerkers en duizenden vrijwilligers. Bij hoge uitzondering worden medewerkers van Plan Nederland uitgezonden, omdat we overal lokale kantoren hebben met lokale staf.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er in het afgelopen boekjaar (1 juli 2016 – 30 juni 2017) wereldwijd zes incidenten van seksueel misbruik met kinderen hebben plaatsgevonden. Het betreft een medewerker en vijf externen (zoals vrijwilligers en lokale partners). Deze zes personen zijn direct ontslagen. Vijf van de zes hebben een strafbaar feit gepleegd; tegen hen is aangifte gedaan. Aan alle slachtoffers en hun familie is hulp geboden. Ze zijn in contact gebracht met organisaties die specialistische zorg bieden op onder andere medisch en psychosociaal gebied.

In dezelfde periode waren er negen gevallen van seksuele intimidatie en ongepast gedrag door medewerkers. Het betrof hier volwassenen. Zeven medewerkers zijn direct ontslagen en twee medewerkers hebben een waarschuwing gekregen (voor ongepast taalgebruik).

Er waren geen Nederlandse hulpverleners betrokken bij deze incidenten.

Wij zijn ongelooflijk geschokt door deze incidenten en vinden het verschrikkelijk voor alle slachtoffers. Juist bij een organisatie als de onze horen alle kinderen en jongeren veilig te zijn. Plan doet er alles aan om wangedrag te voorkomen, te signaleren en te bestraffen. Het welzijn van de slachtoffers staat daarbij altijd voorop. Wij zullen lering trekken uit wat er is gebeurd en ons beleid en de controles aanscherpen.

Plan Nederland heeft, als onderdeel van Plan International, diverse gedragscodes en een zerotolerancebeleid ten aanzien van (seksueel) wangedrag:

Deze gelden voor iedereen die onder contract staat bij Plan, zowel op betaalde als op vrijwillige basis. Daarnaast zijn medewerkers die in dienst treden bij Plan Nederland altijd verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Dit geldt ook voor alle vrijwilligers.

Ieder Plan-kantoor heeft medewerkers die speciaal belast zijn met de naleving van bovengenoemd beleid (een Child Protection Officer en een Safeguarding Focal Point). Ons Sanctiebeleid (Disciplinary Policy) voorziet in adequaat optreden wanneer er een schending heeft plaatsgevonden. (Seksueel) wangedrag kan op verschillende manieren worden gemeld, via o.a. een Klokkenluidersregeling (Whistleblowing Policy) en de anonieme externe meldlijn ‘Safecall’.

Al onze medewerkers zetten zich in om het leven van anderen te verbeteren. Kinderen en jongeren – en in het bijzonder meisjes – op de best mogelijke manier beschermen tegen ongepast gedrag is voor ons absolute prioriteit. Toch moeten we met grote spijt vaststellen dat er ook in onze internationale organisatie onaanvaardbaar gedrag is voorgevallen. Dit toont aan dat we nooit voorzichtig genoeg kunnen zijn. We zijn vastbesloten om alle gedrag dat tot misbruik kan leiden uit te bannen.

Monique van ‘t Hek
Algemeen Directeur

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.