De impact van de coronacrisis op vluchtelingen

  • 20 juni 2020

De coronapandemie brengt voor meisjes en jonge vrouwen die in vluchtelingenkampen verblijven nieuwe risico’s met zich mee. Stel je voor: een lockdown in een overbevolkt vluchtelingenkamp, tienermeisjes die in angst leven voor (dreigend) geweld en misbruik, geen bewegingsvrijheid hebben –  laat staan toegang tot onderwijs of gezondheidszorg – en geen contact met vrienden. Dit is wel de dagelijkse realiteit voor 26 miljoen vluchtelingen over de wereld, waarvan ongeveer de helft onder de 18 jaar oud is[1].

90% van de meisjes en vrouwen heeft geen inkomen meer

Uit recent onderzoek van Plan in samenwerking met UNFPA blijkt dat meisjes en jonge vrouwen in Jordanië grote nadelen ondervinden van de coronacrisis[2]. Veel van deze meisjes hebben als vluchteling al te maken gehad met ontheemding en conflicten. Nu heeft de lockdown hun levensonderhoud en de toegang tot ondersteuning, zoals gezinsplanning, ernstig verstoord, waardoor ze nog minder controle hebben over hun leven en lichaam dan voorheen. Bovendien is de druk en de stress van het dagelijkse leven erg groot en dit leidt tot meer seksueel geweld en uitbuiting.

  • 69% van de meisjes en vrouwen geeft aan dat gender gerelateerd geweld toegenomen is sinds de coronacrisis. Emotioneel en fysiek geweld – in de meeste gevallen gepleegd door een partner of familielid – worden het vaakst genoemd.
  • Meisjes en vrouwen kunnen minder goed beroep doen op hulpdiensten bij gevallen van gender gerelateerd geweld. Ook was de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, zoals de toegang tot anticonceptie, maandverband en hiv-medicatie, vóór de coronapandemie minder moeilijk.
  • 90% van de meisjes en vrouwen heeft geen inkomen meer en kan geen beroep meer doen op sociale hulpdiensten, in vergelijking met 74% van de jongens en mannen.
  • Slechts 55% van de vrouwen meldt dat zij in de basisbehoeften van hun gezin kunnen voorzien, vergeleken met 58% van de mannen.

Bescherming kwetsbare meisjes

Lieke van Tooren (26) werkt voor Plan International in Jordanië en Libanon en merkt de effecten van de coronacrisis op meisjes en vrouwen uit de eerste hand. Zij geeft aan dat alle zeilen worden bijgezet om vooral Syrische vluchtelingen die hulp te bieden die nu hard nodig is. “Het onderwijs is natuurlijk onderbroken, families hebben het financieel en emotioneel zwaar, community centra zijn gesloten en veel programma’s onderbroken. Dit alles heeft een effect op meisjes en jonge vrouwen, die meer risico lopen op gender gerelateerd geweld tijdens de lockdown, inclusief huiselijk en seksueel geweld. Ook kunnen zij thuis niet fatsoenlijk leren en hebben meisjes een grotere kans om niet terug naar school te keren als deze weer open gaat.”

Plan zet alles op alles om de meisjes juist tijdens deze crisis te blijven bereiken. Lieke: “We delen tablets, onderwijs- en spelkits uit, bieden telefonische consulten aan, geven cash steun, organiseren Whatsapp groepen en online platforms voor psychosociale hulp en zorgen dat verwijzingen blijven plaatsvinden. In al onze programma’s verhogen we het bewustzijn van het coronavirus en de effecten ervan”.

Voedselpakketten, hygiënekits en thuisonderwijspakketten

Naast het beschermingswerk van Plan, ligt de focus ook op basisbehoeften zoals het uitdelen van voedselpakketten en hygiënekits met zeep, maandverband en schoon ondergoed. Bijvoorbeeld in Cox’s Bazar, waar Plan aan ruim 1.800 meisjes en vrouwen menstruatie hygiënekits heeft uitgedeeld. Daarnaast faciliteert Plan in samenwerking met scholen thuisonderwijspakketten aan vluchtelingenkinderen zodat zij tijdens de coronacrisis onderwijs kunnen blijven volgen. Bovendien worden vluchtelingengezinnen gesteund door het uitdelen van voedselpakketten. bijvoorbeeld in Myanmar en Nepal, waar meer dan 46.000 ontheemden voedselhulp hebben ontvangen.

Lees ook: Kinderen in Uganda enthousiast over thuisonderwijspakketten

Empowerment tijdens coronacrisis

Alhoewel meisjes het meest kwetsbaar zijn in crises zoals deze, ziet Plan ook dat meisjes een belangrijke rol kunnen spelen in het mobiliseren van hun community. Uit onderzoeken van Plan blijkt dat ondanks de uitdagingen waar meisjes en jonge vrouwen mee geconfronteerd worden tijdens wereldwijde crises, juist ook tienermeisjes blijk geven van veerkracht, ondernemersvaardigheden, de wil om anderen te helpen, en optimisme voor de toekomst[3][4]. In vluchtelingenkampen gebruiken zij in verschillende situaties hun vaardigheden en begrip, zowel in reactie op de coronacrisis als bij andere zaken zoals het gebrek aan geld, voedsel en veiligheid. Dit zie je bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Myanmar, waar jongeren 23.000 mondkapjes hebben gemaakt. Daarnaast spelen jongeren een grote rol bij de verspreiding van informatie over het coronavirus en de bewustwording van het vergrote risico op seksueel en huiselijk geweld tijdens de coronacrisis.


[1] UNHCR

[2]    The Impacts of COVID-19 on Women and Girls' Rights and Sexual and Reproductive Health

[3]    Adolescent Girls in Crisis

[4]    Adolescent Programming Toolkit

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.